Onze speciale dank voor BIJZONDERE VERDIENSTEN
No, seriously. Slider Revolution is revolutionizing the way you can present your websites most vital information.
Build striking and highly usable presentations in no time.

COOL. LET'S GO!
WHO DOESN'T LOVE CATS?

ERELEDEN


zijn wegens uitzonderlijke verdiensten jegens de vereniging als zodanig benoemd

Geen enkele vereniging kan zonder de inzet van vrijwilligers. Ook het Kamper Trompetter Korps is trots dat ze gebruik mag maken van de expertise van zoveel betrokken leden en vrijwilligers. Vandaag de dag is het niet vanzelfsprekend dat iemand zich wil inzetten voor het maatschappelijk belang en daarvoor zijn vrije tijd wil opgeven. Binnen onze vereniging zijn we van mening dat wij samen het Kamper Trompetter Korps zijn en daardoor waarderen wij iedere bijdrage die vrijwillig wordt geleverd. Wij zijn het Kamper Trompetter Korps.

Ondanks dat we niemand willen uitzonderen zijn wij wel van mening dat bijzondere verdiensten aan onze vereniging beloond mogen worden. Uiteindelijk zijn er altijd diegene die boven het maaiveld uitsteken door hard werken en de vereniging verder vooruit hebben gestuwd. Wij kennen dan ook bijzondere leden die we tot ereleden of leden van verdienste hebben benoemd. Zij hebben zich verdienstelijk of uitzonderlijk verdienstelijk gemaakt voor de vereniging of haar doel. Onderstaand een overzicht van onze eregalerij.


P. de Jong
Erevoorzitter - in memoriam
J.J. van Dijk
Joop Frijlink
Arie van Oort
Geert Hooisma
Henk Zaaijer
Wim Plender


LEDEN VAN VERDIENSTE


Omdat niet iedereen uitzonderlijk kan zijn reikt de vereniging deze benoeming uit om de inzet van bijzondere leden te waarderen

WAT BETEKENT HET?

Een eervolle aanduiding voor zij, die zich voor de vereniging of haar doel verdienstelijk hebben gemaakt. Zij worden als zodanig benoemd door de algemene ledenvergadering.

WANNEER ONTVANG JE DEZE BENOEMING?

De voordracht geschiedt door het bestuur dan wel door tenminste tien stemgerechtigde leden. Benoeming als deze worden voor het leven gegeven.

H. de Jong
J. Diertens
Henry van de Wetering
Rudi Meijerink
Jan Dokter
Henry Dalsem
Klasina van Dijk

BESCHERMHEREN


Omdat niet iedereen uitzonderlijk kan zijn reikt de vereniging deze benoeming uit om de inzet van bijzondere leden te waarderen

Wij zijn trots op onze huidige beschermheren en hun voorgangers. Een ieder is altijd vrij geweest om op zijn eigen wijze een toegevoegde waarde aan deze functie te geven.

Naast een representatieve functie hebben zij met name een adviserende rol. Als gevolg van historische gronden heeft het Kamper Trompetter Korps de Burgemeester van Kampen als beschermheer.

Bort Koelewijn
Beschermheer KTK
Geert Hooisma
Beschermheer Jong KTK