Jeugd Verkeers Brigade


De vereniging heeft officieel de toevoeging “v/h J.V.B.” wat staat voor: Voorheen de Jeugd Verkeers Brigade. Deze Jeugd Verkeers Brigade was een initiatief van de toenmalige Commissaris van de politie te Kampen, dhr. Van der Drift. In het na-oorlogse Nederland werd met man en macht gewerkt aan de wederopbouw. Veel jongeren hadden daardoor weinig omhanden en we zouden ze tegenwoordig ‘hangjongeren’ noemen. Het idee van de Commissaris was om de jeugd een uitdaging te geven. Ze werden dan bijvoorbeeld onderricht in betrokkenheid, verantwoordelijkheid en discipline. In mei 1951 starte dit bijzondere initiatief waarvan deze historische opnamen van zijn gemaakt.

Doordat je met verkeerslessen, EHBO en maatschappelijke vorming jongeren niet alleen kunt motiveren was er meer nodig. Er werden eerst trommels en later trompetten aangekocht waardoor er een drumband kon worden toegevoegd. De Jeugd Verkeers Brigade werd een model initiatief die landelijke aandacht en navolging kreeg. De jonge brigadiertjes uit Kampen reisden geheel Nederland door om op uitnodiging demonstraties te verzorgen. Onder andere in den Haag en Utrecht zijn vergelijkbare Jeugd verkeers Brigades opgericht na het vooruitstrevende Kamper voorbeeld.

De Jeugd Verkeers Brigade ging over in de vereniging Kamper Trompeter Korps vh JVB. Het KTK ging over op een jachthoornbezetting en groeide uit tot de absolute top van de Nederlandse showorkesten.

Tijden veranderen en ook in Nederland. Midden jaren zestig had de welvaart de samenleving zo veranderd dat de idealen van de Jeugd Verkeers Brigade geen toekomst meer hadden. Opvallend was dat de drumband wel levensvatbaar bleek te zijn! Besloten werd dat de JVB zelfstandig verder ging en statutair overging naar de vereniging Kamper Trompetter Korps. Het enthousiasme was groot en de Kamper jongeren meldden zich stuk voor stuk aan. De vereniging groeide als nooit tevoren en stapte over naar een toen populairdere jachthoorn bezetting.

De vereniging groeide als nooit tevoren en met bestuurlijke visie werd er in 1967 een jeugdafdeling opgericht. Een belangrijke omslag, want wat ooit begon als een idee voor het opleiden van jongeren kreeg nu zelf een jeugdopleiding. Het KTK was hiermee een volwassen vereniging geworden en met De Jonge Trompetter (DJT) werden de deuren opengezet voor verdere groei in de toekomst. (De naam De Jonge Trompetter werd later, om duidelijker de verbondenheid met de vereniging weer te geven, omgedoopt in het ‘Jong Kamper Trompetter Korps’. Door de loop van de jaren hebben beide korpsen zich verder ontwikkeld en zijn er zelfs weer nieuwe orkesten uit voortgekomen. In 2006 is de jongste telg de ‘KTK Music Kidz‘ aan de vereniging toegevoegd.

De Jonge Trompetter maakte van het KTK een volwassen vereniging. Ooit begonnen als jeugdinitiatief, vandaag de dag  de grootste jeugd muziekopleiding van Nederland. Het ontwikkelen van talent zit in ons gezamenlijke DNA.

Inmiddels zijn de jeugdopleidingen alom bekend en gerespecteerd. Wat begon als een jeugdorkest is nu uitgeroeid tot de grootste jeugd muziekopleiding van Nederland. Vanuit de traditie is de burgemeester van Kampen beschermheer van onze vereniging. Op dit moment is dit drs. mr. B. Koelewijn. Het Jong Kamper Trompetter Korps heeft haar eigen beschermheer Dhr. G.L. Hooisma. Zij representeren de vereniging en onderschrijven de verenigingsdoelstellingen van harte. Het Kamper Trompetter Korps is ambassadeur van de prachtige Hanzestad Kampen en draagt dit tot ver over de grenzen uit. Wij verbinden ons in de muziek en delen herinneringen van verbazing, ontroering en plezier. Wij creëren…, wij zijn het Kamper Trompetter Korps.