Gerben Post terug bij het Kamper Trompetter Korps als verantwoordelijke mars- en show