Kamper Trompetter Korps organiseert voorlichtingsmiddag op 10 juli 2021