LEDEN VAN VERDIENSTE


Omdat niet iedereen uitzonderlijk kan zijn reikt de vereniging deze benoeming uit om de inzet van bijzondere leden te waarderen

WAT BETEKENT HET?

Een eervolle aanduiding voor zij, die zich voor de vereniging of haar doel verdienstelijk hebben gemaakt. Zij worden als zodanig benoemd door de algemene ledenvergadering.

 

WANNEER ONTVANG JE DEZE BENOEMING?

De voordracht geschiedt door het bestuur dan wel door tenminste tien stemgerechtigde leden. Benoeming als deze worden voor het leven gegeven.

Robert Kuipers
H. de Jong
J. Diertens
Henry van de Wetering
Rudi Meijerink
Jan Dokter
Klasina van Dijk
in memoriam
Anja van Dijk