KTK PARTNER INVESTEERT IN SUCCES

De toekomst is gebaseerd op succes en dat vraagt om doorzettingsvermogen. Bij het Kamper Trompetter Korps investeren wij in onze toekomst en ontwikkelen wij talent. Als KTK partner ondersteund u de kernwaarden die wij meegeven in het opleiden van jeugd en bent u een belangrijke pijler onder onze organisatie. Wij geloven dat de waarden die wij meegeven bijdragen aan het succes van morgen. Door het uiterste uit onszelf te halen weten wij het maximale te realiseren.

Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat muziek maken intelligentie stimuleert. Verder individualiseert onze samenleving helaas steeds meer. Waarden als verdraagzaamheid en samenwerken worden bij ons nog steeds op waarde geschat. Discipline en verantwoordelijkheid maken primair onderdeel uit van onze kernwaarden. Als KTK partner investeert u in het het succes van een nieuwe generatie en een beter toekomst. Maatschappelijke betrokkenheid met visie!

Wij gaan graag het gesprek aan met ondernemers om te kijken hoe wij elkaar kunnen versterken. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met onze coördinator Gerjan Prins door een mail te sturen naar: partners@kampertrompetterkorps.nl.

WIJ ZIJN TROTS OP ONZE PARTNERS

Mogen wij u ook uitnodigen om ons te steunen en maatschappelijk betrokken te zijn?

Maak hier uw keuze