“KTK Partner investeert in succes”

De toekomst is gebaseerd op succes en dat vraagt om doorzettingsvermogen. Bij het Kamper Trompetter Korps investeren wij in onze toekomst en ontwikkelen wij talent. Als KTK partner ondersteund u de kernwaarden die wij meegeven in het opleiden van jeugd en bent u een belangrijke pijler onder onze organisatie. Wij geloven dat de waarden die wij meegeven bijdragen aan het succes van morgen. Door het uiterste uit onszelf te halen weten wij het maximale te realiseren.

Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat muziek maken intelligentie stimuleert. Verder individualiseert onze samenleving helaas steeds meer. Waarden als verdraagzaamheid en samenwerken worden bij ons nog steeds op waarde geschat.

Discipline en verantwoordelijkheid maken primair onderdeel uit van onze kernwaarden. Als KTK partner investeert u in het het succes van een nieuwe generatie en een beter toekomst. Maatschappelijke betrokkenheid met visie!

Wij gaan graag het gesprek aan met ondernemers om te kijken hoe wij elkaar kunnen versterken. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met onze coördinator Matthijs Schinkel door een mail te sturen naar: partners@kampertrompetterkorps.nl of te appen via WhatsApp.

Strategische Partners

De strategische partner verbind zich op een exclusieve manier aan een onderdeel van de vereniging. We zoeken samen naar een verbondenheid door een wederzijdse inspanning te leveren. Wij identificeren ons van harte met onze strategische partners en kunnen u deze relaties met haar eigen unieke producten en/of diensten aanbevelen. Neemt u dus snel contact met hen op om te kijken wat onze strategische partners voor u kunnen betekenen.


Financiële Partners

De financiële partner is een onmisbare steun voor onze vereniging. Deze partner biedt ons als vereniging de helpende hand. Dit gebeurt zowel financieel, materieel of als dienst en zowel incidenteel als continu. De financiële partner weet zich verbonden met het Kamper Trompetter Korps in het algemeen of een onderdeel in het bijzonder. We bevorderen graag de naamsbekendheid van onze financiële partners en brengen u graag met hen in contact.


Maatschappelijke Partners

De maatschappelijke partner geeft kleur aan de identiteit van het Kamper Trompetter Korps. We willen samen met onze maatschappelijke partners invulling geven aan de verantwoordelijkheid om samen te bouwen aan een leefbare samenleving in het algemeen en die van onze stad Kampen in het bijzonder. De samenwerking blijkt uit het herkennen en erkennen van elkaars ambities. We identificeren ons graag met onze maatschappelijke partners en daar waar het binnen de mogelijkheden ligt ondersteunen we elkaar.


Media Partners

Het Kamper Trompetter Korps staat niet stil en is daarom elke maand wel in het nieuws. Wij streven naar optimale promotie voor de vereniging en gaan daarom graag de samenwerking aan met mediapartners. Dit kan een samenwerking met een nieuwsbedrijven, videografen en fotografen zijn.


Pak van m’n hart Partners

In 2024 organiseerde het Kamper Trompetter Korps een 24 uurs muziekmarathon om geld op te halen voor het nieuwe uniform waarin het KTK in 2024 zal lopen. Om deze actie te voorzien van een mooie opbrengst hebben lokale bedrijven een mooie financiële bijdrage geleverd aan het Kamper Trompetter Korps.

Wij zijn trots op onze KTK Partners

Mogen wij u ook uitnodigen om ons te steunen en maatschappelijk betrokken te zijn?

 

Maak hier uw keuze