Opleidingen / Cultuur

Quintus


Quintus is hèt centrum voor kunst en kunsteducatie voor Kampen en wijde omgeving.

Quintus is hèt centrum voor kunst en kunsteducatie voor Kampen en wijde omgeving, met meer dan 100 cursussen en workshops voor kinderen, jongeren en volwassenen, scholen, bedrijven, verenigingen en instellingen. Quintus is continu in ontwikkeling en sluit met nieuwe, frisse en eigentijdse activiteiten helemaal aan op de hedendaagse ontwikkelingen. Quintus, stelt zich ten doel om kwalitatief goede kunsteducatie aan te bieden ten behoeve van de gemeente Kampen. Quintus is individuele burgers,

groepen, stichtingen en verenigingen zo breed mogelijk van dienst op het gebied van kunst- en cultuureducatie en -participatie; bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van een brede groep inwoners van alle leeftijden in de gemeente Kampen; mensen te begeleiden bij de ontwikkeling van persoonlijke talenten en zo mogelijk ook samen met anderen een positieve bijdrage te leveren aan een waardevolle sociale en culturele leefomgeving.

Kampen staat bekend als een culturele stad. Zowel Quintus als het Kamper Trompetter Korps spelen daarin een belangrijke rol. Quintus zorgt voor goed opgeleide muzikanten en het KTK voor uitstraling op topniveau. Wij zijn er dan ook trots op dat wij ons strategisch Partner van het Kamper Trompetter Korps mogen noemen.”

Quintus, centrum voor kunst en kunsteducatie
Vloeddijk 38
8261 GC Kampen

Tel: 038-3371200
E-mail: info@quintuskampen.nl 
Website: www.quintuskampen.nl