Henry Dalsem: “Succes vertaalt zich niet alleen in muzikaliteit, maar ook lef”